Руководители: Стефанова Галина Павловна

Подразделения: Кафедра теоретической физики и методики преподавания физики