Руководители: Данилова Наталья Александровна

Исполнители: Данилова Наталья Александровна

Подразделения: Кафедра математики и методики её преподавания